Aart de Geus
boat cloud cloud2 cloud3 sun wick wick2 wick3 smoke smoke2 smoke3 smoke4 smoke5 smoke6 airplane

ArtEnergy werkt aan energiebesparing in de bebouwde omgeving

Portfolio

Kerschoten Energieneutraal

"Stel een ontwikkelplan op om de woonwijk Kerschoten in Apeldoorn energieneutraal te maken." Een spannende opdracht waar ArtEnergy graag zijn bijdrage aan levert. Maar hoe pak je zoiets aan? ArtEnergy maakte een plan, en voerde dat uit. Met succes.

Het plan van ArtEnergy bestond uit drie lagen:

  • Het streven naar energieneutraliteit en de weg daar naartoe
  • Het ontwikkelen van een solide business-case
  • Participatie van bewoners, gebruikers en eigenaren op gang brengen

Op basis van de kenmerken van de bestaande wijk Kerschoten heeft ArtEnergy verschillende energiebesparingsopties en energieopwekkingsmogelijkheden voor de wijk in kaart gebracht en uitgewerkt.

In nauw overleg tussen projectteam, stakeholders en opdrachtgevers zijn er verschillen routes uitgestippeld, die bestaan uit een combinatie van energiebesparings- en opwekkingsmogelijkheden. Inclusief de bijbehorende kosten en opbrengsten.

ArtEnergy heeft zorggedragen voor het opstellen van verschillende, gedetailleerde energiebesparingspakketten en energieopwekkingsopties. Op gebouwniveau en wijkniveau. Hierin zijn zowel technische karakteristieken als toekomstscenario's opgenomen. Denk aan onderwerpen als verwachte technologieontwikkeling, prijsontwikkeling, gebruikersgedrag, eigenaren, investeerders en langetermijnfinanciering.

Op basis van de scenario's en routes die ArtEnergy opstelde heeft de opdrachtgever een voorkeursroute opgesteld. De business cases en de participatie waren hierin leidend: energiebesparing en het lokaal opwekken van energie.

Het eindresultaat? Een gedragen ontwikkelplan Kerschoten Energie Neutraal.

www.kerschotenenergieneutraal.nl

Portfolio

KIC project ESTORE

"Ontwikkel een software-/hardware-controller voor koelhuizen, met als doel de energiekosten voor de eigenaar te verlagen en de druk op het energienet beter in balans te brengen." Een internationaal project, met als eindresultaat de marktintroductie van een compleet nieuw product: de Electrical Energy Storage Device for Cold Stores, ofwel de Estore controller.

Het geld dat de EU - EIT voor dit project beschikbaar stelde had meer de vorm van een investering dan van een subsidie: de Estore moet zichzelf terugverdienen. Daarom werden er in dit project, naast technische ontwikkeling, ook een business model en een strategie voor de marktintroductie uitgestippeld.

De leiding over dit project was meer dan alleen projectmanagement. Het vereiste technische kennis van zowel software als hardware. Van de business cases, marktontwikkelingen, kwaliteitsmanagement en productie. ArtEnergy kon deze positie door zijn jarenlange ervaring op het gebied van R&D, het leiden van professionals, programmamanagement en een uitgebreid netwerk uitstekend uitvoeren. Met uitstekend resultaat.

ArtEnergy heeft ervoor gezorgd dat er een prototype van de Estore-controller in een demonstratie-koelhuis kon worden uitgetest. Universiteit, onderzoeksinstituten, mkb en industrie hebben hierin succesvol met elkaar samengewerkt. In totaal maar liefst zes partijen. Met als resultaat een succesvolle ontwikkeling van de software en de hardware om het eindproduct mee te produceren.

Uitgekiende, goede en duurzame kwaliteitscontrole heeft ertoe geleid dat het product zorgeloos aan de commerciële partij kon worden overgedragen. De business case is op dit moment in ontwikkeling en het contract waarmee zij het product op de markt kunnen worden gebracht is in ontwikkeling.

ArtEnergy heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij het tot stand komen van het product, de structuur en de business case. Met een continue focus op het einddoel is dit KIC* Innoenergy project succesvol afgerond.

* KIC= Knowledge Innovation Community. Op dit moment zijn er 3 KIC’s actief in Europa. De doelstelling van de KIC is om een boost te geven aan technologie-ontwikkeling, met als resultaat een commercieel succes van bedrijven.

Aart de Geus

Referenties

"Ik heb met veel genoegen met Aart samen gewerkt in het Innovatieprogramma Bestaande bouw Energieneutraal. Aart toonde zich daar zeer deskundig, met een breed inzicht en overzicht in de opgave. Aart heeft een sterk verbindend vermogen in een team en in de samenwerking met andere professionals: vanuit zijn persoonlijk interesse, gezag en vertrouwen in mensen. In een gedeeld streven naar nieuwe oplossingen en adequate resultaten hebben we op een inspirerende manier en met wederzijds respect met elkaar mogen en kunnen werken en sparren. Ik zou er zo weer voor tekenen!"

Rene Idema,
Royal Haskoning DHV

"Met Aart de Geus werk ik al in verschillende rollen samen sinds eind jaren tachtig. We hebben gezamenlijk de Nederlandse inbreng in één van de IEA Implementing Agreements vormgegeven. De nadruk lag daarbij op de combinatie van wetenschap en industrie in het sturen van onderzoek en ontwikkeling naar een nieuwe generatie zonne-energiesystemen. Nu heet dat vraag-gestuurd onderzoek. Wij noemden dat toen vooral 'nuttig, praktisch en toepassingsgericht onderzoek'. Later is de samenwerking voortgezet in de bundeling van de onderzoeksprogramma’s van TNO en ECN (het Building Future-programma), gericht op energie in de gebouwde omgeving. Ook bij die samenwerking lag de nadruk op 'praktisch, nuttig en efficiënt'. Het zijn die begrippen waar ik bij de output van het werk van Aart de Geus als eerste aan moet denken."

Teun Bokhoven,
dir. Consolair bv en voorzitter De Koepel

Aart de Geus
Aart de Geus

Kennismaken met Aart de Geus?

U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-22933237 of via het e-mailadres .
Uitgebreide informatie over Aart de Geus vindt u op zijn LinkedIn-profiel.

Lees meer